Peluang

Beberapa Pengertian Umum Dalam Himpunan

Pelajaran himpunan lebih gampang dipelajari kalau digambarkan dalam Diagram Venn. Diagram Venn ialah diagram yang menggambarkan korelasi antara kejadian-kejadian dan semestanya. Untuk mempelajari lebih jauh mengenai himpunan lebih baik kita terlebih dahulu mengetahui konsep-konsep umum dalam himpunan.

Ruang Sampel ialah semua hasil yang mempunyai kemungkinan terjadi dalam suatu percobaan. Ruang sampel biasanya diberi lambang S atau T.

Kejadian ialah himpunan bab dari ruang sampel. Biasanya diberi dengan lambang A, B atau abjad kapital lainnya selain lambang ruang sampel (S).

Komplemen ialah himpunan yang unsur-unsur bukan unsur kejadian.Misalkan S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} dan A = {2, 4} maka tambahan dari A ialah yang bukan A yaitu A’ = { 1, 3, 5,6}.

Irisan (∩) ialah semua unsur kejadian yang masuk ke dalam sebuah himpunan dan juga masuk ke dalam himpunan lainnya. Misalkan S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, A = {2, 4} dan B = {1, 4, 6}, maka irisan dari A dan B ialah A∩B = {4}.

Gabungan (U) ialah semua unsur yang ada dalam dua atau lebih himpunan. Misalkan S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, A = {2, 4} dan B = {1, 4, 6}, maka adonan dari A dan B ialah AUB = {1, 2, 4, 6}.

Tags
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close